Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Klauzula informacyjna dla działań marketingowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Mirosława Kryski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
  5. Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.