Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Obsługa hostingowa

Pakiety wsparcia HelpDesk

W ramach usługi hostingowej Niebieski.net, każdy klient ma możliwość zalogowania się do panelu zarządzania serwerem i wykonania szeregu czynności opisanych na stronie:
bok.niebieski.net/narzedzia/panel-administracyjny

Klienci, którzy nie mają możliwości zarządzać swoim hostingiem, mogą to zarządzanie zlecić obsłudze serwisu Niebieski.net korzystając z pakietów HelpDesk:

Ilość godzin pracy specjalisty – 2
Godziny realizacji zleceń – od 8:00 do 16:00 w dni robocze
Rozliczanie czasu pracy specjalisty – każde rozpoczęte 30 minut
Termin realizacji zlecenia – wg ustaleń indywidualnych
Termin Ważności pakietu – 6 miesięcy

Cena pakietu (zł netto) – 265 (Oszczędzasz – 30 zł netto)

Ilość godzin pracy specjalisty – 4
Godziny realizacji zleceń – od 8:00 do 16:00 w dni robocze
Rozliczanie czasu pracy specjalisty – każde rozpoczęte 30 minut
Termin realizacji zlecenia – wg ustaleń indywidualnych
Termin Ważności pakietu – 6 miesięcy

Cena pakietu (zł netto) – 525 (Oszczędzasz – 80 zł)

Ilość godzin pracy specjalisty – 6
Godziny realizacji zleceń – od 8:00 do 16:00 w dni robocze
Rozliczanie czasu pracy specjalisty – każde rozpoczęte 30 minut
Termin realizacji zlecenia – wg ustaleń indywidualnych
Termin Ważności pakietu – 6 miesięcy

Cena pakietu (zł netto) – 785 (oszczędzasz 85 zł)

*standardowy koszt każdej rozpoczętej godziny pracy specjalisty to 145 zł netto.

Przykładowe zadania do wykonania
w ramach pakietów HelpDesk

 • tworzenie kont pocztowych (instrukcja: tworzenie kont pocztowych)
 • dodawanie domen do serwera (instrukcja: podpięcie domen/y)
 • zmiana parametrów objętości skrzynek pocztowych (instrukcja: objętość konta mailowego)
 • tworzenie przekierowań (instrukcja: zarządzanie domenami)
 • przywracanie kopii bezpieczeństwa (instrukcja: kopia bezpieczeństwa)
 • wykonywanie inwentaryzacji zawartości konta hostingowego (robienie zestawień kont pocztowych, domen, adresów IP, statystyk zużycia parametrów serwera itd.)
 • importowanie, eksportowanie i dodawanie baz danych (instrukcje: import baz, export baz, zarządzanie bazami)
 • zmiana wersji PHP (instrukcja: zmiana PHP)
 • zmiana delegacji domeny, jeśli jest wykupiona w Niebieski.net
 • zmiany w rekordach DNS na serwerach Niebieski.net
 • inne usługi, wg wcześniejszych indywidualnych ustaleń

Warunki pakietów HelpDesk

 1. Indywidualne ustalenie terminu realizacji zlecenia wynika:
  • z powodu zmniejszonej liczby pracowników działu technicznego
  • z ilości bieżących zadań realizowanych przez pracowników działu technicznego
  • ze stopnia skomplikowania i złożoności zadań realizowanych przez pracowników działu technicznego
  • z innych przyczyn niezależnych od czasu jakim dysponują pracownicy działu technicznego

   Klient będzie na bieżąco informowany o maksymalnym okresie czasu w którym może zostać zrealizowane jego zlecenie.

   Jednocześnie informujemy, że każdy klient ma możliwość zapoznania się z naszymi materiałami instruktażowymi dostępnymi na stronie bok.niebieski.net

 2. Przyjęcie zlecenia zostanie potwierdzone drogą mailową na autoryzowany adres e-mail wraz z podaniem czasu jaki będzie potrzebny do jego zrealizowania. Wyjątek stanowią zlecenia, których realizacja zajmie maksymalnie 30 minut. Zostaną one zrealizowane bez konieczności potwierdzenia czasu pracy.
 3. Godziny niewykorzystane w ramach wyznaczonego terminu ważności pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Zakończenie współpracy w ramach usług hostingowych lub/i innych z Niebieski.net oznaczają zakończenie świadczenia usługi Obsługi hostingowej bez zwrotu kosztów za niewykorzystaną liczbę godzin.
 5. Niebieski.net może odmówić wykonania zlecenia jeżeli:
  • zakres wykonania usługi wykracza poza obszar usług hostingu Niebieski.net
  • zakres wykonania usługi nie leży w kompetencjach obsługi Niebieski.net
  • Jest niezgodne z zasadami obowiązujących regulaminów
  • jest rozbieżne z interesami hostingu Niebieski.net