Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy obsługujący Serwis internetowy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Kryska Suport, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP: 628-100-79-41, Regon: 276164176

Zakres zbierania danych

Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu, którzy wyrażają chęć nawiązania współpracy z Administratorem danych, w szczególności zapewniających kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

Warunki przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRYSKA MIROSŁAW SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP 6281007941, dalej jako „Administrator” lub „My”.  
Jak się z nami kontaktować?Możesz się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny pod linkiem https://niebieski.net/kontakt/.  
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu:   Kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z jakąkolwiek sprawą bądź pytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),Prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych produktów i usług, na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 (1) a RODO,Zawarcia i wykonywania umów o świadczenie usług (sprzedaży produktów) poprzez Nasz Serwis (na postawie art. 6 (1) b RODO),Udostępnienia Twoich danych operatorowi płatności pośredniczącemu w płatnościach pomiędzy Tobą a Nami (na podstawie art. 6 (1) b RODO),Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 (1) f RODO),Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z klientami, w szczególności w zakresie podatkowym (na postawie art. 6 (1) c RODO).  
Czy przekazanie danych jest dobrowolne?Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.   W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.  
Komu możemy udostępnić Twoje dane?Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom, w szczególności zapewniającym dla Nas infrastrukturę informatyczną, oprogramowanie lub usługi telekomunikacyjne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych (produkty własne Administratora) do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (w tym przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, danych udostępnianych w celu realizacji płatności), przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń związanych z umową i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z wypełnianiem prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z klientami, do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres przedawnienia tych obowiązków, a także zakończenia wszelkich postępowań dotyczących tych obowiązków prowadzonych po okresie przedawnienia. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.  
Jakie są Twoje uprawnienia?Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.   Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.   Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów naszych Serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane jak:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta –identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

W celach analizy jakości naszego Serwisu korzystamy z usługi Google Analytics, który poprzez pliki cookies zbiera powyższe dane.

Danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla podwyższenia jakości naszych Serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.

Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikację osoby przeglądającą strony naszych Serwisów.

Mechanizmy cookies na stronach Serwisu

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera.

Mechanizmy cookies wykorzystywane na naszych stronach nie zawierają danych osobowych identyfikujących użytkownika, ani nie mają na celu śledzenia jego zachowań i nawigacji. Dla poszczególnych podstron Serwisu wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa cookiesRodzajCel i przechowywanie
Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google AnalyticssesyjneAnaliza statystyczna Serwisu pod kątem podniesienia jakości, zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności.
Pliki cookies wykorzystywane przez program partnerskireferencyjnePlik wykorzystywany w celu przypisania prowizji partnerowi uczestniczącemu w programie partnerskim w momencie wykupienia usługi promowanej przez partnera.
Pliki cookies wykorzystywane z funkcjonalnością SerwisusesyjnePliki wykorzystywane podczas logowania się do panelu administracyjnego użytkowników Serwisu, związane z zamawianiem produktów/usług (koszyk zakupowy), wypełnianiem formularzy zamówienia oraz formularza kontaktowego na stronie.
Pliki cookies reklamowethird party cookiesPliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem strony przez dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobiegania ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies

Dostawca cookiesNazwa cookiesWażność (okres wygaśnięcia)Typ
niebieski.net_ga365 dnisesyjne (funkcjonalne)
niebieski.net_gat_UA-1 minutasesyjne (funkcjonalne)
niebieski.net_gid1 dzieńsesyjne (funkcjonalne)
niebieski.net_ga_około 2 latasesyjne (statystyczne)
niebieski.net_hjAbsoluteSessionInProgress1 godz. 10 min.sesyjne (statystyczne)
niebieski.net_hjIncludedInPageviewSampleokoło 30 min.sesyjne (statystyczne)
niebieski.net_hjSessionUser_1 roksesyjne (statystyczne)
niebieski.net_hjSession_1 godz.sesyjne (funkcjonalne)
niebieski.net_hjid1 roksesyjne (statystyczne)
niebieski.netShopmagic_visitor_1 roksesyjne (marketingowe)
niebieski.net_hjTLDTestpo zakończeniu sesjisesyjne (funkcjonalne)
niebieski.net9ba02a322f164410ccff07991fe601e4po zakończeniu sesjisesyjne (funkcjonalne)
niebieski.netwoolentor_already_views_count_productpo zakończeniu sesjisesyjne (funkcjonalne)
niebieski.netwoolentor_viewed_products_list5 dnisesyjne (funkcjonalne)
Google Ads1P_JAR1 miesiącthird party cookies (reklamowe)
Google AdsCONSENT38 lat i 5 dnithird party cookies (reklamowe)
Google.com__Secure-3PAPISID2 latathird party cookies (reklamowe)
Google.com__Secure-3PSID2 latathird party cookies (reklamowe)
Google.com__Secure-3PSIDCC1 rokthird party cookies (reklamowe)
Google DoubleClickIDEokoło 3 miesięcythird party cookies (reklamowe)
Google DoubleClickRULokoło 1 rokuthird party cookies (reklamowe)
Google AdsNID6 miesięcythird party cookies (reklamowe)
Facebookc_userdo 1 miesiącathird party cookies (funkcjonalne)
Facebookdatrokoło 2 latathird party cookies (funkcjonalne)
Facebookdpr7 dnithird party cookies (funkcjonalne)
Facebookfrokoło 3 miesiącethird party cookies (funkcjonalne)
Facebooki_user1 rokthird party cookies (funkcjonalne)
Facebooksb2 lata i 2 miesiącethird party cookies (funkcjonalne)
Facebookxs1 rokthird party cookies (funkcjonalne)

Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Facebook. Facebook umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator Serwisu może poprawiać strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są zwykle zapisywane i przechowywane w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym). Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Facebook, a także przetwarzaniu tych danych przez Facebook.

Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach narzędzia Google Ads. Narzędzia Google Ads są obsługiwane przez Google LLC. Używa ono plików cookie, by poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google. Administrator korzystając z Google Ads, jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy Serwisu docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Serwisu. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z personalizacji w ustawieniach reklam (w ramach narzędzi Google), Google przestanie mu wyświetlać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach innych niż ww. narzędzi Google, w tym w celach reklamowych. Uzyskane przez Google poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane, jednak jest to podmiot dbający o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, zatwierdzonych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Odnośniki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest Suport Mirosław Kryska.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

Zarządzanie cookies poprzez przeglądarkę

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej. Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies można znaleźć na poniższych stronach:

  • w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
  • w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
  • w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android).