Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Potwierdzone bazy danych

Jak Niebieski.net rozumie, że odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

Jest to nasza interpretacja, tylko na potrzeby rozumienia zasad użycia serwerów do mass-mailingu z linii OFERTA i ZAPYTANIE. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może odbyć się w następujący sposób:
  • kliknięcie w wiadomości w link potwierdzający zgodę. Link ten musi być opisany w sposób nie budzący wątpliwości, że odbiorca taką zgodę wyraża. System do obsługi takiego mailingu musi rejestrować i przechowywać datę kliknięcia oraz adres IP komputera, z którego kliknięcie w link nastąpiło
  • wysłanie wiadomości, w której odbiorca wyraża zgodę, poprzez wstawienia w tytule lub treści wiadomości „zgoda”, „tak”, „proszę o ofertę” lub temu typu podobne wyrażenie. Tak wyrażoną zgodę należy przechowywać. Ważne, aby to były całe wiadomości, z tzw. nagłówkami, m.in. informacjami, z jakiego IP i adresu wiadomość ze zgodą została wysłana.
W takich sytuacjach konieczne jest w treści każdej wiadomości (np. w stopce) wstawienie informacji, że odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz okoliczności wyrażenia tej zgody. Np. Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ… …otrzymaliśmy potwierdzenie chęci otrzymywania informacji handlowych na ten adres e-mail …zarejestrowałeś się w naszym serwisie…i zaakceptowałeś jego regulamin Koniecznie jest także umożliwienie odbiorcy łatwego usunięcia swojego adresu z bazy adresów. Może to się odbyć np. poprzez kliknięcie w link wypisujący, bądź wskazanie adresu e-mail, na który odbiorca ma wysłać żądanie usunięcia adresu z bazy. Jeśli zachodzą, któreś z tych okoliczności prosimy o skorzystanie z naszych serwerów OFERTA. W innym wypadku prosimy o skorzystanie z serwerów ZAPYTANIE. Przypadki, kiedy fakt wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest wątpliwy i należy skorzystać z serwerów ZAPYTANIE:
  • baza była zbierana, lecz system nie rejestrował adresu IP ani daty potwierdzenia bądź takie zapisy były, ale zostały utracone, np. przez zmianę systemu do wysyłki mailingu. W przypadku sporu z odbiorcą nie będzie możliwości wykazania, że taka zgoda nastąpiła.
  • baza była zbierana, ale nie były archiwizowane wiadomości z wyrażeniem zgody lub była archiwizowana tylko treść wiadomości, ale bez tzw. nagłówków
  • baza została zakupiona
Jeśli macie Państwo wątpliwości, który przypadek dotyczy Państwa, prosimy o kontakt z naszym specjalistą, aby omówić Państwa indywidualną sytuację.