Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Zasady zmiany pakietów hostingowych

W trakcie trwania abonamentu

Zmiana na wyższy pakiet w obrębie serwerów tej samej grupy produktowej

 • jeśli do końca abonamentu pozostało więcej niż 1 miesiąc – proporcjonalna dopłata z uwzględnieniem ilości pozostałych dni do końca trwania abonamentu
 • jeśli do końca abonamentu pozostał mniej niż 1 miesiąc – brak dopłaty do końca abonamentu, jedynie opłacenie przedłużenia pakietu, wg ceny wyższego pakietu

Zmiana serwera współdzielonego na serwer niezależny VPS:

 • jeśli do końca abonamentu pozostało więcej niż 3 miesiące to obowiązuje dopłata proporcjonalna z uwzględnieniem ilości pozostałych dni do końca trwania abonamentu plus opłata za przeniesienie domen zgodna z cennikiem jak w punkcie poniżej.
 • jeśli zmiana nastąpi w ostatnich 3 miesiącach trwania abonamentu to obowiązuje dopłata proporcjonalna z uwzględnieniem ilości pozostałych dni do końca trwania abonamentu oraz opłata abonamentu za kolejny pełny okres rozliczeniowy plus opłata za przeniesienie domen zgodna z cennikiem jak w punkcie poniżej.

Zmiana serwera niezależnego VPS na serwer współdzielony:

W pierwszej kolejności należy utworzyć nowe konto w ramach serwera współdzielonego. Chcąc korzystać z domen i kont pocztowych, pozostawionych na serwerze VPS, należy przenieść dane z serwera VPS na serwer współdzielony. Można to zrobić we własnym zakresie lub zlecić migrację domen obsłudze Niebieski.net zgodnie z poniższym cennikiem:

 • migracja 1 domeny – 95 zł netto
 • migracja od 2 do 5 domen – 145 zł netto
 • migracja od 6 do 10 domen – 195 zł netto
 • migracja od 11 do 30 domen – 245 zł netto
 • migracja od 30 do 50 domen – 295 zł netto
 • migracja 50 domen – 345 zł netto

W trakcie wygasania (14 dni przed datą zakończenia abonamentu) lub po wygaśnięciu abonamentu

Zmiana na wyższy pakiet – wg cennika pakietów
Zmiana na niższy pakiet – jeśli wykorzystywane zasoby (ilość kont pocztowych, domen,zajętość powierzchni) mieszczą się w ramach niższego pakietu.
W przypadku, gdy wykorzystuje się więcej zasobów, należy liczbę zasobów dostosować do standardów pakietu niższego. 

Zmiana serwera niezależnego VPS na serwer współdzielony:

Klient ma do wyboru jedną z opcji:

 • porzucić konto i utworzyć nowe konto w ramach serwera współdzielonego przez zarejestrowanie się w sklepie Niebieski.net co oznacza skasowanie/utratę danych z dotychczasowego serwera
 • utworzyć nowe konto w ramach serwera współdzielonego i samodzielnie przenieść dane (domeny i zawartości katalogów) z serwera niezależnego VPS na nowy serwer współdzielony
 • zlecić migracje domen obsłudze Niebieski.net zgodnie z cennikiem obowiązującym dla tego procesu:
  • migracja 1 domeny – 95 zł netto
  • migracja od 2 do 5 domen – 145 zł netto
  • migracja od 6 do 10 domen – 195 zł netto
  • migracja od 11 do 30 domen – 245 zł netto
  • migracja od 30 do 50 domen – 295 zł netto
  • migracja 50 domen – 345 zł netto